Grunneger Power

Samen bouwen aan een duurzaam Groningen

Grunneger Power

Wat we hebben gedaan

Print Design
Campagnes
Contentstrategie

Samenvatting

Bij Llorem Ipsum hebben we het voorrecht  om samen te werken met Grunneger Power, een dynamische energiecoöperatie die al sinds 2011 actief is met meer dan 2.600 betrokken leden. Onze reis met Grunneger Power is gevuld met creativiteit en toewijding aan de missie om Groningen eerlijk en duurzaam te maken.

Onze Creatieve Interventies:

Door middel van printdesign en promotionele materialen hebben we Grunneger Power geholpen bij het versterken van hun merkidentiteit en het vergroten van hun betrokkenheid in de gemeenschap. Met opvallende posters hebben we de aandacht gevestigd op lokale duurzame initiatieven, terwijl informatieve flyers de voordelen van duurzame energie communiceerden. Gedetailleerde handouts en informatiepakketten hebben potentiële leden volledig geïnformeerd over de projecten en activiteiten van Grunneger Power.

Het Effect op Lidmaatschapsgroei:

Ons ontwerpwerk heeft een positieve invloed gehad op de groei van het ledenaantal van Grunneger Power en heeft een sterke gemeenschapsbetrokkenheid aangewakkerd. De herkenbare branding die we hebben gecreëerd, heeft Grunneger Power een vertrouwd gezicht gemaakt in de regio, terwijl de heldere en beknopte informatie in onze materialen heeft bijgedragen aan het verspreiden van de missie van duurzame energie.

Llorem Ipsum en Grunneger Power: Samen voor een Groenere Toekomst:

Onze samenwerking met Grunneger Power is niet slechts een creatief avontuur; het is een gedeelde toewijding aan het bouwen van een duurzaam Groningen. Door printdesign, posters, flyers, handouts en informatiepakketten te creëren, hebben we samen gebouwd aan een sterke gemeenschap die zich inzet voor duurzame energie. Op weg naar een groenere toekomst blijven we met Grunneger Power samenwerken, gedreven door de kracht van lokale samenwerking en de visie van een duurzame en rechtvaardige gemeenschap.

Samen maken we mooie dingen
info@lloremipsum.nl